Verbod doorgaand landbouw- en vrachtverkeer Molenstraat op komst

PERSBERICHT 15 -01-2016 GEMEENTE ZUNDERT – In de avond en nacht van 20 op 21 januari 2016 starten de eerste werkzaamheden aan de kruising Molenstraat/Prinsenstraat. In maart 2016 wordt er gestart met de daadwerkelijke reconstructie van de kruising en het aanbrengen van verkeersremmende maatregelen in de Molenstraat. Na het afronden van deze werkzaamheden, die enkele maanden duren, komt er een verbod voor het doorgaand landbouw- en vrachtverkeer in de Molenstraat.

Met de opening van de Randweg is een belangrijke stap gezet om de verkeersdrukte in de Molenstraat af te laten nemen. Veel mensen vragen zich nu af waarom de Molenstraat nog steeds toegankelijk is voor al het doorgaande verkeer. Wethouder Utens: "Om de Molenstraat af te sluiten voor doorgaand landbouw- en vrachtverkeer is meer nodig dan alleen het plaatsen van een verbodsbord. Daar horen ook verkeersremmende maatregelen bij zoals het aanbrengen van zebrapaden, bloembakken, een ruime parkeerzone en het instellen van een 30-km zone".

Wethouder De Beer: "Daarnaast kost de reconstructie van de kruising Molenstraat/Prinsenstraat veel voorbereiding, omdat het een ingewikkelde aanpassing betreft" Zodra alle werkzaamheden zijn voltooid, worden de verkeersmaatregelen definitief ingevoerd.

De gemeente gaat op korte termijn in contact treden met Zundertse bedrijven om op basis van vrijwilligheid nu al te helpen het vrachtverkeer op de Molenstraat te reduceren.