Werkbezoek VVD Europarlementariër, Jan Huitema

Woensdag 10 februari 2016 van 16:00 uur tot 22:00 uur brengt VVD europarlementariër Jan Huitema een werkbezoek aan de VVD afdeling Zundert-Rijsbergen. Het werkbezoek begint voor genodigden in het kantoor van Treeport in Zundert en eindigt met een openbare bijeenkomst bij brasserie restaurant De Moerse Mossen. Het bezoek staat in het teken van de ontwikkelingen in de landbouw, boomteelt en het platteland.

Namens de VVD is Huitema sinds 1 juli 2014 lid van de Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa. Hij heeft zitting in de commissie Landbouw en plattelandsontwikkeling. Tevens is hij plaatsvervangend lid van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid.

Europarlementariër Huitema laat zich ’s middags bij Treeport en het bedrijf Providing Plants Sap Holland informeren over de lokale, nationale en internationale ontwikkelingen.

Beoogde doelen en effecten van het middagprogramma zijn informatie en aandacht voor:

1. Zundertse boomteeltsector;

2. Economisch perspectief en toekomstbestendige werkgelegenheid in de boomteelt en boomteeltsector;

3. Innovatie en Biobased ontwikkelingsprogramma’s in de boomteelt(sector);

4. De rol van Treeport als coöperatieve vereniging in de (nieuwe deel)economie van de boomteeltsector;

5. De betekenis van het Business Centre Treeport als internationaal, sectoraal en regionaal centrum;

6. De rol van de regionale, nationale en Europese politiek in de boomteeltsector.

Het openbare avondprogramma bij De Moerse Bossen ziet er als volgt uit:

19:30 – 20:00 uur ontvangst

20:00 – 22:00 Korte reactie op middagprogramma door Jan Huitema.

Aansluitend gaat Huitema interactief met de aanwezigen aan de slag over onderwerpen die bij veel melkveehouders leven, zoals de fosfaatrechten, de forse aanbodstijging van melk, de toekomstvisie volgens Brussel en het mestbeleid (derogatie, Bex, kringloopwijzer, veel regels).

Voor de boomtelers gaat hij in op patentverlening voor natuurlijke eigenschappen van planten.