Ondernemersevent: De flexibele arbeidsmarkt

Bent u ondernemer? Dan nodigt de VVD u in samenwerking met Freelance.nl uit om met ons in gesprek te gaan! Het thema van deze bijeenkomst zal zijn: de flexibilisering van de Nederlandse arbeidsmarkt. Op de Nederlandse arbeidsmarkt vindt namelijk een verschuiving plaats van een ‘vaste banen economie’ naar een economie gebaseerd op flexibele arbeidscontracten. VVD fractievoorzitter Halbe Zijlstra is aanwezig samen met een aantal VVD Kamerleden om met u in gesprek te gaan en al uw vragen te beantwoorden.

Ook zal er tijdens deze middag een inhoudelijke paneldiscussie plaatsvinden en is er volop interactie door het programma Buzzmaster. Wij zijn op zoek naar uw mening en inspiratie voor ons beleid. Het ondernemersevent zal worden afgesloten met een netwerkborrel waar u in een Meet & Greet onze Kamerleden persoonlijk kan (aan)spreken.

Datum, tijd en locatie
Het ondernemersevent vindt plaats op maandag 11 april in CORPUS (Willem Einthovenstraat 1, Oestgeest). U bent welkom vanaf 14.00 uur.

Programma
14.00 uur: Inloop met koffie en thee
14.30 uur – 16.30 uur: In gesprek over de flexibele arbeidsmarkt met VVD fractievoorzitter Halbe Zijlstra
16.30 uur: Borrel

Aanmelden
Als lid van de VVD kunt u zich aanmelden via MijnVVD.nl. Geïnteresseerden die geen lid zijn van de VVD zijn ook van harte welkom. Zij kunnen zich aanmelden via
www.vvd.nl/activiteiten (Ondernemersevent).