Evaluatie van verkiezingsprogramma van de VVD

De afgelopen twee jaar heeft de VVD zich krachtig ingezet om de doelen die in ons verkiezingsprogramma stonden, te verwezenlijken. Er heerst een constructieve sfeer in de coalitie en in goede, doch kritische samenwerking met het College van B&W zijn flinke stappen voorwaarts gemaakt. Een paar bereikte doelen zijn hieronder opgesomd:

• De VVD heeft de opzet van de buurtpreventies in de wijken van Zundert, de kerkdorpen en Rijsbergen enthousiast ondersteund.

• De VVD is voor deregulering, ook bij de inrichting van de bedrijventerreinen Waterman, Beekzicht en Molenzicht is de VVD de ondernemers zoveel mogelijk tegemoet gekomen.

• De VVD is tegen bouwen voor leegstand. Overal binnen de gemeente wordt nu volop (en vooral doelgericht) gebouwd naar behoefte.

• De VVD heeft het college van B & W aangespoord bestaande voorzieningen intact te houden door naar creatieve oplossingen te zoeken. Als voorbeeld heeft de VVD daarom ingestemd met het voorstel om zwembad ‘De Wildert’ open te houden i.c.m. een commerciële marktpartij.

• De overgang van de AWBZ naar de WMO, de Jeugdzorg en de inrichting van de participatiewet is mede door VVD-wethouder Piet Utens van Financiën een succesvolle operatie gebleken.

• De VVD heeft het burgerinitiatief Patersven ondersteund en wacht de vervolgstappen van de provincie af.

• De VVD is voorstander van de doorontwikkeling van Zundert als regiegemeente en daarmee voor het behoud van zelfstandigheid.

• De VVD heeft er de afgelopen 2 jaar voor gezorgd dat het gemeentelijk huishoudboekje weer op orde is.

• De VVD staat voor Vrijheid en Democratie. Dat is in onze Grondwet geregeld. Iedereen, ongeacht afkomst, geaardheid of geloof behoort zich hieraan te houden. Altijd. Ook zij die op de vlucht zijn voor oorlogsgeweld en in onze vrije samenleving een plaats willen vinden. 


De VVD zal zich blijven inzetten voor alle burgers van Zundert, jong en oud, om onze gemeente een veilige, welvarende gemeente te maken waar het goed toeven is.

Gert Groenewegen

Fractieleider VVD

Mei 2016