VVD Rucphen en Zundert samen in Lokaal Netwerk

Sinds donderdagavond 26 mei 2016 is het VVD Lokaal Netwerk Rucphen-Zundert een feit. Als vervolg op de landelijke reorganisatie richtten de leden van de voormalige VVD afdelingen Rucphen en Zundert in het dorp Schijf het netwerk op. Het nieuwe VVD netwerk gaat zorgen voor een meer open en beter toegankelijke liberale volkspartij.

Een open en toegankelijke partij heeft op lokaal niveau een krachtige en slagvaardige organisatie nodig. Juist daarom hebben de twee VVD-afdelingen zich getransformeerd tot het lokaal netwerk. De leden vormen de ruggegraat. Het netwerk is er voor alle liberalen, dus ook voor niet-VVD-leden. Iedereen is er van harte welkom!

Binnen het netwerk komen er plaatselijke commissies met actieve VVD leden en fractieleden. Deze commissies gaan zich bezighouden met communicatie, campagne, opleiding, talentmanagement, lokale verkiezingen, het opstellen van het lokale verkiezingsprogramma en het samenstellen van de verkiezingslijsten.

Het nieuwe VVD netwerk gaat evenementen organiseren, wil een kweekvijver zijn voor nieuw talent en gaat samen campagne voeren voor de verkiezingen in maart 2017 en 2018.

Tijdens de eerste Algemene Ledenvergadering van 26 mei 2016 kozen de leden van het VVD Lokaal Netwerk de volgende bestuursleden: CornĂ© Verlind, voorzitter, Peter Mackenbach, vicevoorzitter, Frans van de Lindeloof, penningmeester en Rob de Jaeger, secretaris.