Huishoudelijke ondersteuning voor bezwaar- en niet bezwaarmakers

De VVD Zundert ondersteunt het besluit van de gemeenteraad en wil voorkomen, dat inwoners tussen wal en schip dreigen te vallen.

Op de sociale media verschijnen berichten dat de gemeenteraad van Zundert voorstander is van ongelijke behandeling van inwoners in de gemeente Zundert. De aanleiding betreft een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep over korting op huishoudelijke ondersteuning.

Daarom heeft de gemeenteraad besloten om gratis dienstencheques beschikbaar te stellen aan inwoners om te voorzien in huishoudelijke ondersteuning. Het gaat om een tijdelijk besluit in afwachting van een definitief voorstel, dat de raad voor de zomervakantie behandelt.

Een juiste toepassing van de rechterlijke uitspraak kost wat tijd en zorgvuldigheid is daarbij gewenst en een vereiste!

De VVD Zundert ondersteunt het besluit van de gemeenteraad en wil voorkomen, dat inwoners tussen wal en schip dreigen te vallen. Het betreft een goede tijdelijke oplossing om in tweede instantie met een nieuw voorstel voor iedereen te komen. Het raadsbesluit komt tegemoet aan de ontstane ongelijkheid tussen degenen die eerder bezwaren hebben ingediend en degenen die dat niet hebben gedaan.

Dus, voor de zomervakantie 2017 komt er een definitieve oplossing. Het voordeel van het besluit nu is, dat de gemeente inwoners niet hoeft teleur te stellen. Hulpbehoevenden kunnen gewoon in aanmerking komen voor huishoudelijke ondersteuning.