Voormalig fractieleider VVD Zundert wil Provinciale Staten in

Gert Groenewegen (62) uit Achtmaal stopt na de verkiezingen als fractieleider van de VVD in Zundert. Groenewegen heeft andere ambities: ,,Ik wil graag de Provinciale Staten in", zegt hij.

Het is een wens die niet uit de lucht komt vallen. Vier jaar is Groenewegen raadslid, 25 jaar is hij al politiek actief. ,,En keer op keer stel ik vast dat politiek de afstand tussen provincie en Zundert erg groot is."

Het stoort Groenewegen. ,,Er spelen zaken in Zundert die grensoverschrijdend zijn. Die het verdienen afdoende gehoord en ondersteund te worden vanuit de provincie. Neem bijvoorbeeld het corso. Daar wordt in Den Bosch van gezegd dat het verder moet internationaliseren. Maar daarmee stopt het ook meteen", zegt Groenewegen.

Treeport

Een ander voorbeeld is Treeport. Die coƶperatie wil de -in de regio Zundert sterk vertegenwoordigde- boomteeltsector naar een hoger internationaal niveau tillen. ,,Economisch voor Brabant van groot belang", meent Groenewegen. ,,Daar mag vanuit de provincie in mijn ogen meer aandacht voor zijn."

Probleem is volgens Groenewegen dat zuid West-Brabant zuid ondervertegenwoordigd is in de Staten. ,,De provinciale VVD-fractie heeft momenteel tien leden. Alleen Wilma Dircken uit Hoeven komt uit deze hoek van de provincie. Om het geluid van onze regio te versterken zijn meer politici uit ons deel van Brabant nodig."

De Statenverkiezingen zijn in maart 2019. Of de VVD Groenewegen op de lijst zet en op welke plaats, is nog niet duidelijk. Lijsttrekker van de Zundertse VVD wordt Lauran Geus. VVD-wethouder Piet Utens verlaat de politiek. Groenewegen: ,,Hij gaat met pensioen."