Nieuw politieke akkoord voor de bestuursperiode 2018-2022

ZUNDERT – De zeven partijen in de gemeente Zundert zijn eruit! Op 1 mei is het nieuwe politieke akkoord voor de bestuursperiode 2018-2022 openbaar gemaakt. Ook de wethouders zijn bekend en twee van de drie zijn nieuw in de gemeente Zundert op deze post. Net als de afgelopen acht jaren zal Johan de Beer namens Dorpsbelangen deel uitmaken van het nieuwe college. Daarin nemen ook plaats Twan Zopfi namens het CDA en Patrick Kok namens de VVD. Direct na de verkiezingen van 21 maart jl. heeft het CDA als grootste partij het initiatief genomen voor de onderhandelingen. Onder leiding van informateur Hans Verbraak zijn de eerste gesprekken gestart. Op 3 april is deze informatiefase afgesloten en is Hans Verbraak verder gegaan als formateur om met de zeven partijen inhoudelijk te praten over de onderwerpen die een plek dienen te krijgen in het politieke akkoord. Van meet af aan is gekoerst op een breed gedragen politiek akkoord. Dat is de inzet en commitment geweest van de zeven partijen in Zundert. En dat is gelukt. Raadsbreed akkoord met bestuursopdrachten is uniek Voor Zundert is dit best wel uniek. De politiek heeft het aangedurfd om zijn nek uit te steken om deze vernieuwingsslag te maken. Met z’n allen zijn ze weggebleven uit het traditionele coalitie-/oppositie-denken en dat heeft geresulteerd in een breed gedragen politiek akkoord op hoofdlijnen, inclusief een financiële paragraaf en een zestal bestuursopdrachten aan het nieuwe college van burgemeester en wethouders. De afspraak is gemaakt dat de zeven partijen regelmatig in gesprek gaan met de collegeleden over de voortgang van dit politieke akkoord. Samenstelling college van burgemeester en wethouders Naast de burgemeester bestaat het college uit Twan Zopfi (CDA), Patrick Kok (VVD) en Johan de Beer (Dorpsbelangen). Twan was al raadslid in Zundert en schuift dus nu door naar het college. Johan de Beer was de afgelopen acht jaren wethouder in Zundert. Patrick Kok is de echte nieuweling in Zundert. Hij is thans nog raadslid in Geertruidenberg en fractievoorzitter namens de VVD aldaar. Hij is door de Zundertse afdeling van de VVD gevraagd om wethouder te worden in Zundert. Tijdens de formatiefase en collegevorming heeft de formateur de burgemeester regelmatig op de hoogte gebracht van de vorderingen. Als voorzitter van het college maakt zij onderdeel uit van een team, waaraan zij weer vier jaar leiding gaat geven. De exacte portefeuilleverdeling is ook rond en is tijdens de persconferentie op 1 mei bekend gemaakt. Deze is te vinden op de tweede pagina van dit persbericht. Vervolg Het politieke akkoord, de installatie van de wethouders en de portefeuilleverdeling worden in de vergadering van de gemeenteraad op 24 mei a.s. behandeld. Aangezien 2 van de 3 wethouderkandidaten nu nog raadslid zijn in Zun-dert, worden ook twee nieuwe raadsleden geïnstalleerd om de ontstane “vacatures” op te vullen, zodat de ge-meenteraad weer uit 19 raadsleden bestaat.