VVD fracties Provinciale Staten en VVD Zundert bezoeken Business Centre Treeport (BCT).

24-8-18, ZUNDERT - Op vrijdag 24 augustus bezochten de VVD Zundert en de Provinciale Staten fractie van de VVD Brabant het Business Centre Treeport (BCT) in Zundert. Projectleider Remco van Dessel praatte de liberalen bij over de ontwikkelingen en uitdagingen van het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein. Business Centre Treeport (BCT) is een bedrijventerrein op initiatief van de boomkwekerijsector. Op het terrein, dat ontwikkeld wordt langs de A16/E19, moeten bedrijven uit de boomteeltsector gaan samenwerken en onderling kennis gaan delen. Gert Groenewegen namens de VVD Zundert: ‘’de ambitie is dat BCT de ‘draaischijf’ wordt van levende producten in West-Brabant. Met de volop aanwezige boomteeltsector in West-Brabant biedt BCT grote mogelijkheden voor Zundert, maar zeker ook voor de regio en de provincie als geheel.’’ In overleg met Wilma Dirken, Statenlid namens de VVD Brabant uit Hoeven, nodigde de VVD Zundert daarom de Statenfractie uit voor een werkbezoek. Dirken: ‘’de ontwikkeling van bedrijventerreinen als BCT is goed voor de werkgelegenheid in onze regio. Maar daarnaast wakkert het ook innovaties aan die weer kunnen bijdragen aan onze klimaatdoelstellingen, aangezien duurzame materialen hoog op de agenda van BCT staan.’’ De VVD Brabant gaat iedere twee weken op werkbezoek in de provincie. Zo bezocht de fractie afgelopen half jaar onder andere Roosendaal, Woensdrecht en het Brabants Landschap in West-Brabant.