Waarom VVD-Zundert koos voor uitstel van besluit kredietverlening DJA Atletiek Accommodatie.

Op de eerste plaats vinden wij een investeringsbedrag van € 900.000 in een sportaccommodatie, een bedrag waar best twee keer over nagedacht mag worden.

 

Gemeente Zundert staat er financieel niet al te florissant voor.

 

Volgende maand wordt door de Gemeenteraad de meer jaren begroting vastgesteld over de periode 2021 – 2024. Alvorens tot vaststelling over te gaan dienen wij nog heel wat afwegingen te maken.

 

-      Rioolrecht (5,5%) en afvalstoffenheffing (10%) stijgen, onvermijdelijk.

-      Op dit moment wordt gedacht aan een stijging van de OZB-opbrengst van 6 %.

-      Ondanks de hogere OZB-opbrengst eindigt de exploitatierekening van de gemeente in 2021 en 2022 in het rood.

-      Iedere eigenaar van een onroerend goed, woning, bedrijf, winkel, horecagelegenheid wordt geconfronteerd met deze stijging.

-      Inwoners en ondernemers worden geconfronteerd met lagere inkomsten, veroorzaakt door corona. De crisis is zeker nog niet voorbij.

-      Zundert heeft een enorme achterstand in uitvoering van vervangingsinvesteringen. Dit zijn investeringen in bestaande zaken. Er staat helemaal niets nieuw op de rol. Investeringsvolume hiervoor is geraamd, voor de komende vier jaar op € 40 miljoen. Inmiddels wordt overwogen dit te beperken tot € 32 miljoen. Waar moeten wij aan denken bij deze vervangingsinvesteringen: -- Onderwijs. Vervanging basisschool Klein Zundert en vervanging beide basisscholen in Zundert.

-- Onderhoud wegen (binnen- en buitengebied), fietspaden (fietsnetwerk), trottoirs. Een paar onderdelen: herinrichting Eikenlaan, 30 km-zone Oranjeplein, Industrieweg en Wildertsedijk, herinrichting Burg. Manderslaan en Meirseweg (verkeersveilig maken i.v.m. schoollocatie, herinrichting Gommerstraat en Oranjestraat Rijsbergen, 30-km-zone De Risten Rijsbergen, Herinrichting Veldstraat, Kapellekestraat en Willem Pastoorstraat, Traverse Wernhoutseweg, herinrichting Berkenring en hoger onderhoudsniveau trottoirs in de dorpen, enz.


- Verbouwing van Cultuurcentrum De Schroef naar een multifunctioneel centrum voor 1) vestigen deel ambtelijke organisatie, 2) voor realiseren van een één-loket functie voor het sociaal domein met vestiging van diverse sociale dienstverleners, 3) ruimte voor vestiging van een breed scala aan cultuurvormen. Een centrum toegankelijk voor alle Zundertenaren.

      -    Onderhoud openbare ruimte zoals openbaar groen en speelvoorzieningen.

      -    Vervanging en onderhoud sportaccommodaties, waaronder o.m. DJA-terrein.

      -    Tot slot, maar zeker niet op de laatste plaats, onze investeringen c.q. uitgaven in

            Het Sociaal Domein

 

    

Een enorme lijst aan taken, in feite uit te voeren de komende vier jaar, waarvoor lang niet genoeg geld is en waarbij keuzes gemaakt moeten worden.

 

Om terug te komen op de investering in accommodatie DJA hebben wij naast de hoogte van het investeringsbedrag ook moeite met het feit dat in het bedrag ook nog een extra wensenlijstje van DJA is opgenomen zonder dat er van de kant van DJA ook maar een € mede wordt geïnvesteerd in dit project. Is het een vreemde afweging om aan DJA te vragen zelf een substantieel bedrag te investeren, of een aanzienlijke bijdrage te leveren in de jaarlijkse kosten?


Wij weten ook dat het anders kan:

-      Bewoners investeren zelf 25 % in speelvoorzieningen in hun wijk en verzorgen zelf het onderhoud.

-      Bloemencorso buurtschappen financieren hun accommodaties volledig zelf.

-      VV Wernhout investeert zelf in energie transitie. Wij hebben het hier over een aanzienlijk investeringsbedrag.

 

Afwegingen. Wat doen wij wel? Wat doen wij niet? Hoe verhoudt zich een investering tot het gebruik door de burger. Wat doen wij wanneer? Hoeveel gaan wij burgers en ondernemers belasten in tijd van crisis?

 

Allemaal vragen die tijdens de begrotingsbehandeling besproken moeten worden en waarover uiteindelijk besluitvorming dient plaats te vinden.

 

Is het echt zo vreemd dat VVD-Zundert eerst de hiervoor genoemde zaken wil afwegen en bespreken? Wij zijn ervan overtuigd dat alle fracties afwegingen maken. Is dit ook niet onze taak als raadslid?

 

Tot slot, VVD-Zundert gooit geen deuren dicht. Ook niet de deur naar DJA.