Verkiezingsprogramma 2022-2026

Zorgen voor een mooie gemeente Zundert. Een gemeente waar we ons allemaal thuis voelen. Waar we graag wonen, werken en er met elkaar iets fantastisch van maken. Dat is waar de Zundertse VVD voor staat. Niet alleen de afgelopen vier jaar, maar zeker ook voor de periode die komen gaat. De Zundertse VVD heeft de afgelopen vier jaar als stabiele partij een positieve stempel kunnen drukken op de leefbaarheid in de gemeente Zundert. Iets wat we graag ook de komende periode willen doen. Vol trots presenteren wij ons verkiezingsprogramma voor de komende vier jaar. Met als belangrijk uitgangspunt; een veilig en leefbaar gemeente Zundert!